Hälsokontroll

Att genomföra en hälsokontroll då och då är ett bra alternativ för att ha koll på vår hälsa. Det finns olika typer av kontroller, några där endast blodtryck, blodsocker och blodfetter kontrolleras men även de som är mer genomgående. Självklart beror behovet av hälsokontroll på hur ditt liv ser ut, ett hälsosamt liv där du mår bra ger oftast bättre chanser till ett långt liv än om du går på hälsokontroller men lever ohälsosamt. Om du inte mår bra eller känner dig sjuk är det dock alltid klokt att söka vård.

Hälsokontroll speciellt för idrottsutövare

Vissa vårdgivare utför hälsoscreening för idrottsutövare, de är då avsedda för de som är aktiva idrottsutövare. De kan bland annat vara inriktade på att kontrollera riskerna för plötslig död vid idrottsutövning, men även undersöka risken för andra sjukdomar som kan vara av vikt för idrottsutövare. Om du är elitidrottare eller tränar på hög nivå är det ett klokt sätt att kontrollera din hälsa regelbundet för att undvika skador och sjukdomar som annars hade kunnat förebyggas. Som idrottare är det också av stor vikt att du har bra levnadsvanor.

Hälsokontroll med blodprov

Idag har det blivit allt vanligare med hälsokontroll via blodprov. De kan du ofta beställa online, sedan går du och tar dem på närmsta klinik och får svaren via internet när de är klara. Du kan välja mellan många olika blodprovspaket beroende på vilka svar du är ute efter att få. Som vi nämnde ovan är det bra att kontrollera blodtryck, blodfetter och blodsocker, då det ofta kan visa om du lever på ett hälsosamt vis. Det är alla faktorer som påverkas av din livsstil. Du kan också vända dig till din företagshälsovård och be om provtagning och hälsokontroll.