Hjärtstopp samband med idrottande

Att idrottande barn, ungdomar och unga vuxna drabbas av plötslig och oväntat hjärtstopp är mycket ovanligt. Och beror oftast på att barnen haft någon form av hjärtsjukdom i hjärtmuskeln eller retledningssystemet som tidigare har varit okänd.

Ett fåtal av dessa plötsliga hjärtstopp uppstår till följderna av hjärtmuskelinflammation, vilket kan uppstå i samband med svårartade virusinfektioner. Därför är det viktigt för både barn och vuxna att undvika idrott under tiden som man har en virusinflammation i kroppen, samt att vänta med ansträngande aktiviteter tills man har blivit helt frisk.

För att öka överlevnadschansen för de som drabbas av hjärtstopp vid idrottande blir det allt vanligare att idrottsklubbar införskaffar en hjärtstartare. På hjartstartare-defibrillator.se kan du köpa hjärtare, kolla in deras utbud.

När ska man söka vård?

Det är viktigt att vara uppmärksam på symtom på hjärtproblem. Vid nedanstående symtom ska man uppsöka vård och vid akutfall ringa 112 och påkalla hjälp.

  • Om personen svimmar.
  • Om personen får bröstsmärtor vid ansträngning.

Man ska uppsöka en vårdcentral eller barnläkare för utredning om man tidigare har visat något av följande nedanstående symtom.

  • Om man tidigare har svimmat eller haft yrsel.
  • Om man tidigare har haft bröstsmärtor.
  • Om det finns dokumenterad ärftlighet i släkten för hjärtmuskelsjukdom.
  • Om någon släkting under 40 år plötsligt avlidit på grund av hjärtrytmrubbning eller annan hjärtsjukdom.

Kollaps vid längre konditionslopp

Idag är kollaps vid längre konditionslopp ett högaktuellt ämne främst på grund av det som har drabbat flera långdistanslöpare i svenska lopp de senaste åren. Media målar upp värme och vätskebrist som de två vanligaste anledningarna till kollaps i samband med konditionsidrott. Men det finns flera andra faktorer som kan orsaka kollaps.

Hög kroppstemperatur och värmeslag

Risken för att drabbas av en kollaps på grund av hög kroppstemperatur i vardagligt tal värmeslag är faktiskt högre vid kortare distanslopp då kroppen får arbeta mer intensivt i och med att man inte behöver spara energi på samma sätt som vid ett långdistanslopp. Värmeslag uppstår när kroppstemperaturen går över 40 grader och symptom som bland annat illamående, kramp samt yrsel. Värmeslag är ofta väldigt allvarligt och kräver snabb behandling i form av nedkylning av den drabbade.

Hjärtfel är en vanlig orsak till kollaps

En av de vanligare orsakerna till kollaps under idrottsutövning som media ofta skriver om är olika former av hjärtproblem antingen medfödda eller förvärvade och som leder till att hjärtat helt enkelt slutar pumpa och cirkulera blodet. Det är faktiskt en av de vanligaste orsakerna till dödsfall inom idrotten. Dock är risken väldigt liten och 1 av 200.000 idrottsutövare beräknas ligga i farozonen.

Plötsliga hjärtstopp till följd av medfödda hjärtsjukdomar drabbar främst personer under 35 år. Därför är det mycket viktigt att vara uppmärksam på vissa symtom för att förebygga plötsliga dödsfall. Vanliga symtom i dessa fall är svimningsattacker i samband med antingen träning eller tävling.

För mycket vätska kan leda till kollaps

Något som kanske inte alla känner till är att kollapser under längre och ansträngande idrottstävlingar är hyponatremi. Hyponatremi betyder att kroppen drabbas av en för låg koncentration av salt i blodet. Det beror främst på grund av för högt vätskeintag utan saltersättning vilket medför att fler av kroppens funktioner slås ur spel och kan i mycket allvarliga fall leda till dödsfall.

Lär dig att använda en hjärtstartare

Ett enkelt sätt för att lära sig att rädda människors liv är att utbilda sig inom hjärt- och lungräddning och hjärtstartare. Hjärt- och lungräddning använder man sig av för att hålla igång blodcirkulationen i den drabbades kropp efter att hjärtat ha stannat. Genom mun mot mun-metoden hjälper man till att syresätta blodet. En person som drabbas av plötsligt hjärtstopp kan inte räddas genom bara HLR utan behöver även få hjälp av en hjärtstartare.

En hjärtstartare läser av en persons hjärtrytm. Har personen drabbats av plötsligt hjärtstopp sänder maskinen ut en stöt för att hjälpa till att starta hjärtat. Har personen inte drabbats av hjärtstopp avger hjärtstartaren ingen stöt, då den läser av en normal hjärtrytm. På detta sätt är en hjärtstartare säker att använda och du som använder dig av den behöver inte känna dig osäker på om personen behöver hjälp eller inte. Det finns ett flertal modeller på marknaden att välja mellan för dig som planerar att köpa en men de allra flesta har samma funktioner. Dessutom ger den dig instruktioner på svenska för att du lätt ska förstå vad du ska göra.

Du ska inte behöva några förkunskaper för att använda en hjärtstartare men det är bra att gå en kurs för att känna sig säker i sitt agerande när det väl gäller. Det finns olika kurser att välja mellan beroende på om du är nybörjare eller inte. Förutom det kan du även välja att rikta in dig på olika områden eller ålderskategorier. Har du barn och går en kurs får du lära dig förutom HLR att veta hur du ska göra om barnet sätter i halsen, får en akut sjukdom eller om barnet råkar ut för en olycka. För att inte glömma vad du har lärt dig i en kurs rekommenderas det att du upprepar dina kunskaper minst en gång om året, helst var sjätte månad.