Rehabiliteringsträning efter en stroke

Att drabbas av en stroke leder ofta till en stor förändring i livet för såväl den drabbade som för personens närstående i och med att många patienter även får bestående men efter sin stroke.

Oftast brukar de nedsatta funktionerna efter en stroke förbättras delvis av sig själv under de närmsta månaderna efter insjuknandet.

Tidigare trodde man att en skadad hjärna efter ett strokeanfall hade ganska begränsade möjligheter att återfå förlorade funktioner. Men ny forskning bekräftar att det är fel och att hjärnan i mycket stor utsträckning kan återuppta förlorade funktioner.

En del funktioner kan byggas upp igen med hjälp av träning och dessutom kan vissa delar av hjärnan eller nervbanor dessutom ta över utslagna vävnaders uppgifter. En del funktionsförbättringar kan även visa sig en lång tid efter den drabbades strokeinsjuknande. Rehabiliteringens framsteg visar sig främst i början för den drabbade, men det finns inga bortre gränser för hur långt efter rehabiliteringens början som man kan se framsteg.

Viktigt med tidig rehabilitering

Idag är det svårt att kunna förutsäga hur lång tid det kommer att ta för en enskild person att återhämta sig efter en stroke. Patientens tillfrisknande påverkas allmänt av hjärnskadans omfattning samt kvalitén på den rehabilitering som den drabbade erbjuds. Tillfrisknandet påverkas troligtvis även av den drabbades egen motivation, ork och känslomässiga inställning till rehabiliteringsarbetet.

En viktig del i tillfrisknandet för den drabbade är stödet från närstående som peppar och skapar en positiv miljö för den drabbade. Målet är att med hjälp av specialister som sjukgymnast, logoped och arbetsterapeut så snabbt som möjligt hjälpa den drabbade att så snabbt som möjligt kunna få tillbaks så mycket som möjligt av de grundläggande vardagsfunktionerna för att öka den drabbades chanser till att återfå en så bra livskvalitet som möjligt.

Rörelseträning

För den drabbade är det viktigt att rörelseträningen börjar så fort som möjligt samt att den genomförs regelbundet. Ofta blir den drabbade muskelsvag efter en stroke delvis på grund av skadan men även av sängliggande och stillasittande under sjukhustiden. Sjukgymnastiken bygger på att den drabbade ska göra ett antal standardrörelser och upprepa träningen flera gånger per dag. Under den första tiden är det mycket viktigt att både vårdpersonal och de anhöriga hjälper och uppmuntrar den drabbade. Men framförallt är närvarande för att vara uppmärksam så den drabbade inte tappar balansen och faller omkull under träningen, då risken för att bryta lårbenshalsen är upp till fyra gånger så hög hos en strokepatient.